Tema

TÄNKA OM

Det globala ekonomiska system som knyter oss samman i världen idag bygger på tillväxt och överflöd. Systemet har lett till en enorm miljöpåverkan. Historiskt finns många exempel på ekonomier som byggt på andra kriterier och filosofier. Idéer som kan hjälpa oss att tänka nytt kring vad ett gott liv kan vara i en mer hållbar värld?