Tema

VÅRA SAKER

Vi människor omger oss med saker. Det är en stor del av att vara människa. Sakerna hjälper oss ibland att göra livet enklare och de berättar om vilka vi är. Vi har lätt att förälska oss i nya grejer men tröttnar snabbt på de gamla. Vår ständiga hunger efter nya saker påverkar vår jord negativt. Vad har du för relation till saker som har en historia?