Ett projekt i tre delar

Om Human Nature

HUMAN NATURE handlar om masskonsumtionens påverkan på vår planet och lyfter frågor om omställningar och förhållningssätt för en mer hållbar värld.

Human Nature är ett projekt i tre delar producerat av Världskulturmuseerna:

– Utställningen HUMAN NATURE, som visas på Världskulturmuseet i Göteborg och därefter på Etnografiska museet i Stockholm.

– HUMAN NATURE POP-UP, som är en liten mobil version där vi tillsammans med Naturskyddsföreningen och våra forskarpartners för samtal kring utställningens frågor.
Popupen kommer till platser för konsumtion och engagemang för hållbarhet.

– HUMAN NATURE SKOLA, som är den webbplattform där du befinner dig nu, särskilt framtagen för skolan i samarbete med lärare.

Utgångspunkten är att allt hänger ihop och att alla levande varelser ingår i olika system och genom sina handlingar kan påverkar dessa. Innehållet utgår från föremål ur Världskulturmuseernas samlingar – och samarbeten med ett flertal pågående forskningsprojekt. Besökaren bjuds in att följa några av trådarna i vår trassliga värld. I centrum står relationen: till människor, växter, djur och till saker, och till den levande planet som omger oss.

Masskonsumtionen påverkar den biologiska mångfalden och klimatet. Den bidrar också till att skapa orättvisa förutsättningar till ett gott liv på olika platser runt om på jorden. Utställningen HUMAN NATURE ger samtida och historiska exempel på mänskliga beteenden där jorden enbart ses som en resurs för människan att utvinna och exploatera. Men här finns också hopp genom exempel på ett växande engagemang på många olika platser. Nya synsätt växer fram där omvärlden ses som en levande organism med egna rättigheter som måste respekteras.

Som statlig myndighet har Världskulturmuseerna i uppdrag att aktivt arbeta med de globala målen i Agenda 2030. Sverige ligger i jämförelse ganska bra till gällande många av de 17 målen. För mål nr 12 däremot; om hållbar konsumtion och produktion, ser det betydligt sämre ut. Sverige är ett av de länder i världen med störst ekologiskt fotavtryck när vi räknar med utsläpp från alla importerade konsumtionsvaror och exporterade utsläpp.

Läs mer på Världskulturmuseernas hemsida(länk).